Stichting Scoutinggroep Lisser Kaninefaten

De Lisser Kaninefaten beschikken over een clubhuis op een prachtige locatie en een uitgebreide inventaris. Deze middelen zijn in het beheer van de Stichting Scoutinggroep Lisser Kaninefaten. Dit is een onafhankelijke stichting die zich inzet ten diensten van de scoutinggroep. Zij zorgen ervoor dat de leiding en het verenigingsbestuur zich op de belangen van de leden kan richten, zonder zich daarbij te bekommeren om de middelen, zoals het gebouw en het vermogen van de groep. De groep heeft een full-service contract met de Stichting wat betreft het onderhoud van het clubgebouw. De kosten hiervan zijn gebaseerd op de afspraak dat de leden zelf het noodzakelijk onderhoud uitvoeren. Het kan dus zijn dat u als ouder wellicht benaderd wordt om een dagdeel te komen helpen bij het onderhoud.

Als onafhankelijke stichting bestaat het dagelijks bestuur minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Om te allen tijden te garanderen dat de stichting ten gunste van de groep blijft functioneren is in de statuten opgenomen dat minimaal de helft van de bestuursleden ook zitting dienen te hebben in de groepsraad. Om deze reden en andere practische redenen, is de penningmeester van de stichting ook de penningmeester van de vereniging. Ook de clubhuisbeheerder heeft zitting in beide besturen, zodat één persoon als aanspreekpunt fungeert voor de zaken in en om het clubhuis. De Stichting Scoutinggroep Lisser Kaninefaten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41166908

De stichting werkt ten dienste van de vereniging en heeft daarom niet direct betrekking op de jeugdleden. Mocht u om wat voor reden in contact willen komen met ons, dan kan dat uiteraard via één van onderstaande personen.

Het huidige bestuur

 

John van Luinen
Voorzitter

De voorzitter stelt in samenspraak met de secretaris de agenda op voor de periodieke vergadering. Verder is hij/zij formeel het aanspreekpunt richting externe partijen.

John is onze voorzitter. Zijn 2 dochters zijn alweer wat jaartjes actief bij de Kaninefaten.

 

Vacature
Secretaris

De secretaris stelt in samenspraak met de voorzitter de agenda op voor de periodieke vergadering. Verder verwerkt zij alle correspondentie van de stichtin

 

Yvonne van Dijk
Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de stichting. Hij stelt de begroting op en beheert de financiële middelen.

 

Dennis van Abswoude
Clubhuisbeheerder

De clubhuisbeheerder is verantwoordelijk voor de inventarisatie van het onderhoud. Ook is hij verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid rond het clubhuis en heeft daarom veel contact met politie en brandweer.

Dennis is op dit moment onze clubhuisbeheerder. Een vertrouwd gezicht uit het leidingteam, want Dennis is inmiddels meer dan 10 jaar Scoutsleiding geweest. Daarnaast heeft hij een groot aandeel gehad in de aanbouw van het Welpen/Esta lokaal in 2002.

 

Esther Huybens
Bestuurslid